Naše značky

VINCI Energies ponúka svoje služby prostredníctvom lokálnych značiek, ktoré sú pevne zavedené na príslušných trhoch, a aj prostredníctvom skupinových značiek, ktoré reprezentujú skupinovú odbornosť a profesionalitu v danom odbore.

Lokálnymi značkami, pod ktorými ponúkame naše riešenia na slovenskom trhu, sú:

Trellis_logo

logo_tpisk

 

Skupinovými značkami, ktoré používame na slovenskom trhu, sú:

Actemium_Logo1logo_omexom-300x160

Skupinovými značkami, ktoré na slovenskom trhu nie sú zatial zastúpené, sú:

Axians_logo logo_citoes vinci_facilities