Čo robíme

Ako hlavný aktér v neustále sa meniacom svete, VINCI Energies pracuje v mnohých oblastiach spoločenského života súčasnosti, či už je to rastúci dopyt po energii a doprave, optimalizácia výrobných procesov, zlepšenie energetickej hospodárnosti alebo rýchle komunikačné kanály.

Naše aktivity

VINCI Energies realizuje projekty ve 4 segmentoch: v infraštruktúre, v priemysle, v technológiach budov a v ICT.

Viac ...

Naše značky

VINCI Energies ponúka svoje služby prostredníctvom lokálnych značiek, ktoré sú pevne zavedené na príslušných tr...

Viac ...

Naše úspechy

Objavte naše úspešné projekty na území Slovenska.

Viac ...