Nadácia GRANVIA

Nadácia GRANVIA podporuje projekty v oblasti sociálnej inklúzie, tak ako to už celých desať rokov úspešne robí nadácia VINCI pour la cité vo Francúzsku a prostredníctvom svojich sesterských nadácií i v Českej republike, Nemecku, Grécku a Belgicku. Cieľom nadácie je prispieť svojou činnosťou v boji proti rôznym formám spoločenskej exklúzie. Podporuje najmä projekty, ktoré pomáhajú dlhodobo nezamestnaným a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie opäť nájsť zamestnanie alebo prispievajú k rozvíjaniu solidarity v spoločnosti.