Spoločenská zodpovednosť

Vo VINCI Energies veríme, že dlhodobý úspech, meraný finančnými ukazovateľmi, ide ruka v ruke s cieľavedomými sociálnymi a environmentálnymi projektmi.

Všetci zamestnanci VINCI Energies podporujú princípy našej materskej spoločnosti VINCI v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Nielen preto, že sa väčšina našich projektov týka verejného záujmu, cítime povinnosť zapojiť sa spolu s našimi partnermi do dialógu o sociálnych a environmentálnych dôsledkoch našich aktivít. Princípy korporátnej spoločenskej zodpovednosti VINCI zahŕňajú záväzky, ktorých si sú naši zamestnanci vedomí pri svojej každodennej činnosti.