Udržateľnosť

Inteligentnejší, mobilnejší, prepojenejší, udržateľnejší: svet sa vyvíja každým dňom. VINCI Energies realizuje množstvo projektov, ktoré prispievajú k zlepšeniu každodenného života a k formovaniu sveta budúcnosti.

Spoločenská zodpovednosť

Vo VINCI Energies veríme, že dlhodobý úspech, meraný finančnými ukazovateľmi, ide ruka v ruke s cieľavedomými so...

Viac ..

Bezpečnosť na pracovisku a prevencia úrazov

Čelíme množstvu rizík, či už ide o pády z výšok, riziká úrazu elektrickým prúdom alebo pri obsluhe strojov, d...

Viac ..

Nadácia GRANVIA

Nadácia GRANVIA podporuje projekty v oblasti sociálnej inklúzie, tak ako to už celých desať rokov úspešne robí na...

Viac ..