O VINCI Energies

Takmer v každom okamihu môžete naraziť na výsledky práce skupiny VINCI Energies. Naša skupina podniká v mnohých sektoroch, ktoré pomáhajú zlepšovať váš každodenný život. Aktivitu VINCI Energies môžete nájsť v mnohých oblastiach od mobilných telefónnych sietí, dopravy, automatizácie priemyslu po mestská osvetlenie, elektrifikáciu a prenosove sústavy, technické vybavenie škôl, nemocníc a administratívnych budov.

VINCI Energies je Skupina združujúca 65.400 zamestnancov, ktorí sa podieľajú na spolupráci so štátnymi podnikmi, operátormi a firmami. Vybavujeme, rozvíjame, modernizujeme a optimalizujeme ich energiu, dopravnú a komunikačnú infraštruktúru, priemyselné a administratívne budovy.
VINCI Energies má celosvetové zastúpenie a je líder vo Francúzsku a dôležitým hráčom na európskom trhu. Ako kľúčový poskytovateľ efektívnych riešení v oblasti energie a obnoviteľných zdrojov, dokáže VINCI Energies integrovať zložité systémy a ponúknuť svojim zákazníkom komplexné riešenie.

 

VINCI Energies: centralizovaná organizácia – zdieľané firemné hodnoty

Našich 1.600 obchodných jednotiek v 51 krajinách vytvára na 5 svetových kontinentoch hustú a prepojenú sieť. Táto štruktúra nám umožňuje ponúknuť našim zákazníkom lokálne riešenia s globálnym presahom využitím lokálnych služieb a skupinové spolupráce.

VINCI Energies verí, že je veľmi dôležité, aby si každá spoločnosť zachovávala svoju identitu a autonómiu a dokázala tak pružne reagovať na potreby konkrétneho trhu. Niektoré spoločnosti využívajú svoje lokálne značky, ktoré sú dobre zavedené na ich trhu a známe zákazníkom. Iné spoločnosti sa rozhodli ponúkať svoje produkty a služby pod jednou z 5 skupinových značiek a reprezentovať silu, profesionalitu a odbornosť skupiny VINCI Energies.

Všetky naše spoločnosti zdieľajú spoločnú firemnú kultúru a spoločné hodnoty napriek odlišným odvetvím, organizačným štruktúram a podnikateľským aktivitám.

VINCI Energies spája solidarita, dôvera, nezávislosť, zodpovednosť a podnikateľský duch. Skupina sa zameriava na rozvíjanie talentov a výmenu skúseností medzi jednotlivými spoločnosťami.