Hodnoty VINCI Energies

VINCI Energies kladie dôraz na hodnoty ako solidarita, dôvera, právomoc, zodpovednosť a podnikavosť.

valeurs vinci energiesVďaka týmto hodnotám je VINCI Energies viac než len spoločnosť zameraná na maximalizáciu trhovej hodnoty a iných ekonomických ukazovateľov. Skupina združujúca 65.400 zamestnancov a 1.600 obchodných jednotiek v sebe rozvíja jednotnú firemnú kultúru a štýl riadenia.
VINCI Energies je aktívna aj na poli sociálnej zodpovednosti a ochrany životného prostredia.

Spolupracovať s VINCI Energies znamená prispievať k jej úspechu, ktoré pozitívne ovplyvňujú náš každodenný život a okolie. Spolupracovať s nami znamená zdieľať naše hodnoty.

Autonómia

Umožňujeme ukázať svoj talent poskytnutím slobody v rozhodovaní všetkým našim zamestnancom a obchodným jednotkám. Spoločnosti si sami určujú stratégiu rozvoja a majú právomoc ju realizovať v súlade so skupinovou kultúrou. Táto voľnosť umožňuje rýchlosť a kreativitu v priamom rokovaní s našimi zákazníkmi. Na tento aspekt kladie VINCI Energies veľmi silný dôraz.

Som absolútne samostatný. Plánujem si svoj pracovný deň, nakupujem potrebné vybavenie a dokonca fakturujem svojim zákazníkom. Som jednoducho zodpovedný za všetko a to je predsa také vzrušujúce !

Simon, Service Fitter, Actemium, Sweden

Zodpovednosť

Náš úspech závisí na vnímanie svojej zodpovednosti u všetkých našich zamestnancov na každej úrovni bez ohľadu na pracovnú pozíciu. Všetci zamestnanci majú plnú zodpovednosť za spoluprácu so svojimi kolegami, za svoje projekty, zákazníkov a svoju obchodnú jednotku.

Od samého začiatku som bol ako stavbyvedúci zodpovedný za tím 5 spolupracovníkov a niekoľko dodávateľov, hoci som sotva dokončil štúdium !

Wojciech, Project Manager, Axians, Poland

Podnikavosť

Oceňujeme schopnosť každého zamestnanca podnikať konkrétne kroky, hodnotiť riziko a ísť za úspechom. Tento podnikateľský duch nám umožňuje mnoho inovácie v našich projektech.

Čo oceňujem, je sloboda v rozhodovaní a množstvo školení, ktoré môžem využívať – to je presne ten spôsob, ako sa posúvate ďalej, učíte nové veci a dosahujete ďalšie méty.

Menno, Consulting Engineer, Actemium, Netherlands

Dôvera

Dôvera je pre nás veľmi dôležitá. Dôvera je niečo, čo je dané, zaslúžiť a oceňované a umožňuje ľuďom, aby spolupracovali s vedomím, že sa môžu spoľahnúť jeden na druhého.

Začínal som vo VINCI Energies ako montér pred 11 rokmi. Získal som si dôveru a postúpil na lídra. Teraz som už projektovým manažérom…

Fabien, Project Manager, Citeos, France

Solidarita

Je pre nás, viac ako len princíp, realita založená na spolupráci, zdieľanie znalostí a zdrojov vo vnútri Skupiny, aby sme boli efetivnější a konali rýchlejšie.

Solidarita je vyjadrená aj sociálne aktivitou zamestnancov v spoločnosti.

Prirodzene chcem zdieľať svoje znalosti s ostatnými, aj preto venujem veľa času vzdelávaniu.

José Antonio, Foreman, Tecuni, Spain

Learn more