O nás

VINCI Energies je skupina združujúca 65.400 zamestnancov, ktorí sa podieľajú na spolupráci so štátnymi podnikmi, operátormi a firmami. Vybavujeme, rozvíjame, modernizujeme a optimalizujeme ich energiu, dopravnú a komunikačnú infraštruktúru, priemyselné a administratívne budovy. VINCI Energies má celosvetové zastúpenie a je líder vo Francúzsku a dôležitým hráčom na európskom trhu. Ako kľúčový poskytovateľ efektívnych riešení v oblasti energie a obnoviteľných zdrojov, dokáže VINCI Energies integrovať zložité systémy a ponúknuť svojim zákazníkom komplexné riešenie.

VINCI Energies na Slovensku

Na slovenskom trhu ponúkame riešenia v sektoroch energetických infraštruktúr, priemyslu a technológií budov. Prevá...

Viac ...

Kde nás nájdete

Na Slovensku nás nájdete v Šali, Trenčíne, Bratislave a Žiline, podrobnejšie kontaktné informácie nájdete nižš...

Viac ...

Hodnoty VINCI Energies

VINCI Energies kladie dôraz na hodnoty ako solidarita, dôvera, právomoc, zodpovednosť a podnikavosť.

Viac ...

O VINCI Energies

Takmer v každom okamihu môžete naraziť na výsledky práce skupiny VINCI Energies.

Naša skupina podniká v mno...

Viac ...