Refurbishment in chemical industry

Modernizácia protipumpážnej ochrany TS KD2 ASKÁNIA v továrni Duslo Šala

Predmetom projektu spoločnosti ProCS bola náhrada 40-ročnej mechanickej protipumpážnej regulácie vzduchového a nitrózneho kompresora moderným elektronickým systémom. Dodávka zahŕňala koncepčný návrh, meranie charakteristík mechanického regulátora, SW inžiniering a implementáciu v existujúcom DCS, montáž, skúšky, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.

Prev Back to the list Next