Oil measure station construction

Oil measure station construction in Budkovce

Spoločnost ProCS zabezpečila automatické meranie množstva a fyzikálno-chemických ukazovateľov kvality ropy a realizáciu evidencie a vzájomného zúčtovania medzi odovzdávajúcimi stranami, ktorými sú TRANSNEFT A UKRTRANSNAFTA a preberajúcou stranou, ktorou je TRANSPETROL, a.s.. Súčasťou dodávky bol aplikačný SW, montáž na stavbe, riadenie projektu, výroba, skúšky a uvedenie do prevádzky.

 

Prev Back to the list Next